• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
 • Ordino alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
 • Küşat yapılması.
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
 • İhrac edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb.yapılması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tastikinin alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhrac edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
 • Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.
 • Nakliye firmasının tespiti,
 • Detaylı navlun fiyatı alınması,
 • Teslim tarihi ve yeri anlaşması,
 • Müşteri onayı alınmak suretiyle yapılır.
 • Malın seyahat takibi yapılarak gerektiğinde müşteri bilgilendirilir.
 • Nakliye firmasının malla birlikte getirmesi istenen evrak organize edilir.
 • Fatura
 • Konşimento
 • Kalite Kontrol Belgesi
 • A.TR ve Eur-1 Dolaşım Belgeleri
 • Sağlık Sertifikası
 • Çeki Listesi
 • Sigorta Poliçesi

Talebiniz doğrultusunda malın nakliyat sigorta poliçesi tarafınızdan onay alınmak şartı ile düzenletilir. Mal özel antrepoya getirilecek ise en uygun antrepo seçimi hususunda müşteri yönlendirilir.

 • Transit işlemleri
 • Posta gümrük işlemleri
 • Akaryakıt ve kumanya ile ilgili işlemler.
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler.
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna.
 • Geri gelen eşya işlemleri.
 • Sınır ticareti işlemleri.
 • Bakım onarım belgesi alınması ithal lisansı alınması.
 • Kontrol belgesi alınmsı.
 • Gözetim belgesi alınması.
 • TSE, Kimyahane raporları alınması.
 • Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri.
 • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri.
 • Marka ve isim tescil işlemleri.
 • Tüketiciyi koruma garanti belgesi işlemleri.
 • Karayolu uygunluk belgesi işlemleri.
 • PTT onay belgesi işlemleri.
 • Telsiz genel müdürlük izinleri işlemleri.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği belgesi işlemleri.
 • Kültür Bakanlığı izin belgeleri işlemleri.
 • Petrol işleri genel müdürlüğü izin belgeleri işlemleri.
 • Onaylanmış kişi statü belgesi.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi.
 • Bağlayıcı tarife.
 • Bağlayıcı menşe.
 • Ay sonu hesap mutabakatı,
 • Aylık işlem raporu,
 • İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi.
 • Dijital arşiv hizmeti.
 • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımının sağlanması.
 • Uygulama ile ilgili olarak müşteri personeline eğitim verilmesi.
 • Her türlü çözüm ortaklığı tesisi.